Styrelse

Ordförande – Björ Cumselius
Tfn: 073-726 92 00
E-post: bjoer(at)cumselius.se

Vice ordförande -Linnéa Nordberg
Tfn: 076-052 36 72
E-post: linneanordberg(at)hotmail.com

Kassör – Thomas Hägring

Ledamot – Ulf Klasson
Tfn: 070-542 56 61
E-post: ukledarutveckling(at)tele2.se

Ledamot – Jens Fröling
Tfn: 073-967 07 07
E-post: jensfroling(at)hotmail.com

Har du frågor, idèer eller synpunkter tar du kontakt med någon av oss.