Projektinformation

Här hittar du information om fiberprojektet. Vi kommer att hålla våra medlemmar uppdaterade vad gäller status, kontaktuppgifter till områdesansvariga, aktuella kartor och dokument mm.

Länkar till dessa hittar du i menyn ovan under ”Projektinformation”

 

Projektet i stort

Vi har ett samarbete med Skanova och Telia vilket ger föreningen en mängd fördelar och möjliggör en mycket låg anläggningskostnad. Skanova kommer att stå för driften av fibernätet (nätoperatör) medan Telia står för och sköter den tekniska utrustningen (kommunikationsoperatör).

 

Nätet

Vi bygger nätet så att det är klart för 1 000 Mbit/s från början och helt enligt Skanovas strikta specifikationer. Den centrala utrustningen kommer att ha batteribackup och klara lika långa elavbrott som dagens telefonnät och breddbandet via ADSL.

 

Tjänster

Internet, telefon och TV kommer att tillhandahållas via portalen Öppen Fiber där man fritt kan välja och vraka i ett mycket stort utbud från ett tiotal leverantörer (tjänsteoperatörer). Konkurrensen är hård bland dessa leverantörer och det finns mycket förmånliga erbjudanden utan bindningstider.

 

Sammarbetspartners

Telia står för den aktiva utrustningen och portalen Öppen Fiber medan  Skanova kommer att sköta nätet.

 

Entreprenörer

För att bygga nätet kommer vi att anlita entreprenörer för schaktarbetet (9 km), förläggningen av kanalisation (fiberslang), installation av fiber (33 km) och svetsning av denna.

Schakt: Väg & Byggnadsgrus AB, Hemse
Installation: Eltel, Visby
Nätoperatör: Skanova
Kommunikationsoperatör: Telia
Tjänsteleverantörer via Öppen Fiber:
AllTele, Bahnhof, Boxer, Bredband2, NETatONCE, T3, Telia, Tyfon, Universal, Viasat

 

Områdesansvariga

Vi har nio frivilliga Områdesansvariga som gör en stor insats genom att vara kontaktpersoner mellan medlemmarna och föreningen. De områdesansvariga svarar på frågor och hjälper till med lokal kunskap så att fibernätet byggs på bästa möjliga sätt för alla inblandade. Kontaktuppgifter med mera finns i menyn ovan.

 

Tidplan

Mycket oförutsett kan givetvis hända, men tidplanen ser för närvarande ut så här:

Nov  –  Febr:  Upphandling, tillståndsprocess, bidragsansökan, detaljprojektering
Mars – April:  Schakt och förläggning av kanalisation
April  –  Maj:   Installation av fiber
Maj   –  Juni:    Installation av den tekniska utrustningen i hemmen