Områdesansvariga

De områdesansvariga hjälper till med alla lokala frågor såsom ledningsdragning, samordning av arbeten, information till medlemmarna, med mera.

 

Områdeskartor

Det har blivit lite ändringar i områdesindelningen för att denna ska stämma bättre med ledningsdragningen. Kartbilderna nedan visar den nya områdesindelningen.

 

 

Område 1 – Fastigheter norr om Prästhagsvägen

Erik Wessely
Tfn: 0498-481073,  076-2764574
E-post: wesselyerik (at) gmail.com

Omr 1
Område 1

 


Område 2 Norra  – Fastigheter mellan Prästhagsv. och Stora Vägen ner till Halvars Väg

Jan Lindqvist
Tfn: 070-7870294
E-post: kontakt (at) jannebygg.se


Område 2 Södra – Fastigheter söder om Halvars Väg

Sylve Ekedahl
Tfn: 0498-481372,  070-6919647
E-post: kajsa.ekedahl (at) hotmail.com

Omr 2
Område 2 Norra och Södra

 

Område 3 – Fastigheter väster ut söder om Prästgårdsv. från och med nr 37

Josef Båtelsson
Tfn: 070-1758691
E-post: batel85 (at) live.se

Omr 3
Område 3

 

Område 4 – Fastigheter norr om Prästgårdsvägen till Bygdegårdsv./Prästhagsv.

Håkan Gardell
Tfn: 0498-481216,  070-5625488,  070-1088412
E-post: hakan_gardell (at) hotmail.com

Omr 4
Område 4

 

Område 5 – Ingår nu i område 2

 

Område 6 – Fastigheter öster om Stora Vägen från Prästhagsv. till Ekevägen

Björn Ericsson
Tfn: 0498-481466,  0704-817684,  076-3610029
E-post: bjorn.ericsson (at) gotland.se

Omr 6
Område 6

 

Område 7 – Fastigheter söder om Prästgårdsvägen från nr 35 till Stora Vägen samt gamla Posten

Stefan Ekelöf
Tfn: 0498-481510,  076-0505704
E-post: ekelof.s (at) telia.com

Omr 7
Område 7

 

Område 8 – Fastigheter mellan Stora Vägen och Broanders Väg

Leif Olsson
Tfn: 0498-481329,  070-4477078
E-post: mona_olsson (at) hotmail.com

Omr 8
Område 8

 

Område 9 – Landsbygden söderut

Erik Stenström
Tfn: 070-6808362
E-post: e.stenstrom (at) telia.com

Omr 9Område 9

 

 

Projektledare – Benkt Linnander
Alla övergripande frågor

Tfn: 0498-486049,  073-0814144
E-post: b.linnander (at) gmail.com