Om Havdhem Fiber EF

Havdhem Fiber Ekonomisk Förening verkar för att bygga ett fibernät i centrala Havdhems samhälle.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen som konsumenter av nätanslutning via optisk fiber och vid nyttjande av anläggningen samt annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja det av föreningen tillhandahållna nätet.

Havdhem Fiber Ekonomisk Förening
Box 102
623 16 HAVDHEM

Organisationsnummer 769628-7270
BankGiro 562-5967
E-postadress: info(at)havdhemfiber.net