Kartor

Av sekretesskäl kommer endast översiktliga kartor att presenteras här. Kontakta den områdesansvarige eller projektledningen för detaljerad information beträffande tomtanslutningar.

 

Fastighetskarta

En klickbar fastighetskarta över hela Gotland. Sök efter fastigheter i sökrutan eller klicka direkt i kartan. Kartan öppnas över Havdhem.

 

Fornminneskarta

Riksantikvariets Fornminneskarta. Kolla noga innan grävning på egen mark.

 

Varför finns det ingen fiberkarta här?

Eftersom vi samarbetar med Skanova är fiberkartan sekretessbelagd och kan inte publiceras på nätet. Kontakta er Områdesansvarige eller Föreningen med eventuella frågor.