FAQ

Här hittar du svar på frågor som rör fiberprojektet i Havdhem och som du kanske undrar över. Vi fyller på med frågor & svar kontinuerligt. Frågorna är grupperade med en rubrik så att det skall vara lätt att hitta frågorna du söker svar på.

Klicka på en rubrik så visas tillhörande frågor och klicka därefter på frågan så visas svaret.

 

Frågor&svar

Ansluta sig nu eller sen?
När måste anslutningsavtalen vara föreningen tillhanda?
Under november månad 2014.[_/su_spoiler]
Blir det billigare om jag väntar?
Nej, definitivt inte. Efteranslutning kostar 20-50 000 kr i de flesta föreningar beroende på vad som behöver göras.[_/su_spoiler]
Jag har helt missat detta projekt! Vad gör jag nu?
Kontakta styrelsen snarast så försöker vi hitta en lösning.[_/su_spoiler]
Nätet & Teknik
Vad är fördelarna med fiberbredband?
Framförallt den höga kapaciteten och driftsäkerheten. [_/su_spoiler]
Blir nätet professionellt byggt?
Ja, nätet byggs helt i enlighet med Skanovas tekniska specifikationer för fibernät och endast med godkänd materiel. Fiberentreprenören är godkänd av Skanova som även kommer att kontrollera och övervaka hela byggprocessen. [_/su_spoiler]
Vad händer om något inte fungerar?
All utrustning fjärrövervakas av Telia som även kan felsöka utrustningen i hemmen via internet. Eventuella fel anmäls till Telias kundtjänst. [_/su_spoiler]
Hur många IP-adresser får jag? Är dom fasta eller dynamiska?
Kontakta tjänsteleverantören för information. [_/su_spoiler]
Var ska väggdosan med det fiberoptiska uttaget placeras?
Max fem meter från hålet i ytterväggen där fibern kommer in. Tänk på att det måste finnas ett vägguttag för el på den valda platsen. [_/su_spoiler]
Hur ser medieomvandlaren ut?
Medieomvandlaren är boxen till höger i bilden. Plattan och boxen till vänster är enbart ingången för den optiska patchkabeln från väggdosan där fibern kommer in.    Medieomvandlare [_/su_spoiler]
Vilken hastighet är vi lovade?
Nätet byggs för att klara 1 000 Mbit/s. Varje användare kan sedan beställa den hastighet som önskas. På sikt kan nätet utan problem uppgraderas till minst 10 000 Mbit/s. [_/su_spoiler]
Varför inte mobila lösningar istället för att gräva ner fiber?
Mobilt bredband har kraftiga begränsningar vad gäller datamängder. Att se på film eller TV är helt orealistiskt dyrt. [_/su_spoiler]
Vad är fiber?
Fiber är en tunn tråd av glas där data skickas fram och tillbaka med laserljus. [_/su_spoiler]
Vad är en nod?
Noden motsvarar gamla tiders telestation. Här kopplas alla fibrer in.  [_/su_spoiler]
Vem står för medieomvandlare och annan aktiv utrustning?
Öppen Fiber tillhandahåller mediaomvandlaren utan kostnad. Sedan burkar den valda tjänsteleverantören tillhandahålla den tillkommande utrustning (router, TV-boxar) som krävs.[_/su_spoiler]
Får man en trådlös router?
Telias router är trådlös. Eventuellt kan även andra tjänsteleverantörer tillhandahålla sådana.[_/su_spoiler]
Kan jag använda Telias router för telefon och TV och min egen router för datorerna samtidigt?
Ja, men det krävs ett samtal till Telias Support för att det skall fungera.[_/su_spoiler]
Vad är en kommunikationsoperatör?
I vårt fall är det Telia, vilka står för kommunikationen med internet. [_/su_spoiler]
Går det att ringa om det blir elavbrott?
Det kommer att finnas batteribackup för åtskilliga timmars drift av den centrala utrustningen. För att utrustningen i hemmet skall fungera så krävs det en egen batteribackup vilken kan köpas i fackhandeln. Vid längre avbrott, vilket är sällsynt i centrala Havdhem, rekommenderas mobiltelefoni.[_/su_spoiler]
Hur många telefoner med olika nummer kan jag koppla in?
Telias box klarar ett abonnemang. Kontakta föreningen om du behöver fler telefonlinjer. [_/su_spoiler]
Kommer trygghetslarmen att fungera?
Ja, trygghetslarmen fungerar tillsammans med bredbandstelefoni. Region Gotland ansvarar för detta. [_/su_spoiler]
Kan vi ansluta vårt existerande fastighetsnät?
Nej inte om det är ett kopparnät, alla lägenheter och lokaler måste anslutas med fiber. Se dock fråga om ProLane nedan och kontakta Styrelsen för mer information. [_/su_spoiler]
Vårt företag använder Telia ProLane, kommer det att fungera med föreningens fiber?
Ja, fibern kommer i detta fall att kopplas till ProLane. Notera dock att det inte samtidigt går att använda Öppen Fiber på samma anslutning varför minst två fibrer rekommenderas.[_/su_spoiler]
Kan man använda egen utrustning istället för Inteno-boxen?
Ja, om man har tillräckliga kunskaper för att konfigurera VLAN så kan man använda egna switchar. Det är dock inte säkert att Öppen Fiber erbjuder kundsupport för detta.[_/su_spoiler]
Tjänster - Internet, Telefon och TV
Vem levererar tjänsterna i nätet?
Tjänsteleverantör och typ av tjänster kan fritt väljas via portalen Öppen Fiber.[_/su_spoiler]
Måste jag binda mej för en längre tid?
De olika leverantörerna har olika villkor, det finns både korta och långa abonnemang.[_/su_spoiler]
Kan jag blanda tjänster från olika leverantörer?
Ja, det skall gå bra.[_/su_spoiler]
Ingår TV-boxar, etc?
Boxar mm levereras av den valda tjänsteleverantören. [_/su_spoiler]
Fastighetsinstallation
Jag är inte bofast i Havdhem, hur förbereder jag installationen i mitt hus?
Kontakta den Områdesansvarige så löser vi det.[_/su_spoiler]
Jag bor i stenhus, hur kommer man igenom väggen?
I äldre stenhus går det oftast att komma in genom springor mellan grundstenarna, i nyare hus kan det krävas borrning av ett litet hål, ca 10 mm i diameter. Instruktioner för detta kommer att tillhandahållas.[_/su_spoiler]
Behövs det elanslutning?
Ja, det måste finnas ett vägguttag i närheten av den plats där utrustningen skall monteras. Eventuell elinstallation ombesörjs inte av föreningen utan är medlemmens ansvar.[_/su_spoiler]
Dagsverken
Varför kravet på dagsverken?
Bidraget från Regionen och Staten förutsätter att vi medlemmar bidrar med en egen arbetsinsats. [_/su_spoiler]
Hur många dagsverken måste jag göra?
De som är friska och starka ombeds göra tre dagsverken. [_/su_spoiler]
Min hälsa tillåter inte att jag gräver eller röjer skog. Hur kan jag bidra med min del?
Föreningen ställer inga krav på dem som inte har de fysiska förutsättningarna att göra dagsverken. Fiberprojektet i Havdhem är först och främst till för allas bästa! [_/su_spoiler]
Grävning på egen tomtmark
Måste man gräva ner fibern?
Ja, det är ett krav från Skanova. [_/su_spoiler]
Kan man lägga fiber i vatten?
Ja det finns fiberkablar avsedda för förläggning i vatten. Inget sådant är dock planerat för Havdhem.[_/su_spoiler]
Hur djupt måste fibern ligga?
Minst 30 cm djupt. Skanova kommer att kolla detta och om fibern ligger för grunt kan vi inte ansluta byggnaden. [_/su_spoiler]
Kan jag få hjälp med grävningen?
Kontakta föreningen så ska vi försöka hitta hjälp. [_/su_spoiler]
Hur återställer föreningen grävning på min mark?
Vi gör grovåterställning, vilket betyder att allt uppgrävt material återfylles i rätt ordning. Först sand, sedan matjord och överst grästorven. Finåterställning åligger medlemmen. [_/su_spoiler]
Vi har ett staket där maskinen ska gå fram, hur gör vi med det?
Staket och liknande måste plockas ner innan maskinerna når fram till fastigheten. Observera att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att plocka ner stenvastar i odlingslandskapet.[_/su_spoiler]
Vem beställer ledningsvisning på min mark?
Schaktentreprenören kommer att beställa ledningsvisning av kommunalt VA, el- och telefonledningar. Fastighetsägaren måste själv markera egna ledningar, täckdiken etcetera. Föreningen ersätter inte skador på omarkerade ledningar. [_/su_spoiler]
Hur är det med arkeologiska undersökningar?
Föreningen betalar för undersökningar som krävs för framdragning av stamnätet. Fastighetsägarna är ansvariga för undersökningar i samband med ingrävning till byggnader. [_/su_spoiler]
Ekonomi
Vad ingår/tillkommer på kapitalinsatsen? Grävning på egen tomt, ändutrustning?
Endast grävning på egen tomt och återställning tillkommer. Ändutrustningen i hemmet ingår gratis, dock ej trådlös router eller TV-boxar. [_/su_spoiler]
Vad blir den löpande kostnaden (abonnemangskostnaden)?
Abonnemangskostnaden beror på vilka tjänster som väljs och återfinns på www.oppenfiber.se [_/su_spoiler]
Vad kostar det om jag skulle vilja ansluta mig senare, om ett år t.ex?
Senare anslutning kan troligen inte erbjudas alla fastigheter. Kostnaden kommer att bero på vad som behöver göras i varje enskilt fall, men erfarenheter från andra föreningar tyder på ett självkostnadspris på 20-35 000 kr.[_/su_spoiler]
Vilken är max och min kostnad som kan uppstå för medlemen, nu sägs det 10 000 kr?
Det bedöms som ytterst osannolikt att kostnaden skulle överskrida 10 000 kr. Alla beräkningar pekar i dagsläget  på en kostnad av ca 5 000 kr.[_/su_spoiler]
Kostnaden på ca 2 mkr, är det garanterat? Mer eller mindre? Vilka garantier finns att 110 st går med, har det gjorts några kostnadskonsekvensanalyser?
Vi har i dagsläget över 100 medlemmar så det får nog anses som sannolikt att vi når upp till ca 110. Styrelsen har analyserat olika scenarier och även med under 80 medlemmar borde projektet komma in under 10 000 kr. [_/su_spoiler]
Får Havdhem Fiber EF något bidrag från staten, länsstyrelsen, kommunen?
Ja, föreningen får 2 000 kr per bebyggd fastighet från Länsstyrelsen. Detta bidrag erhålls även för fastigheter som väljer att avstå från anslutning.[_/su_spoiler]
Finns det några tillkommande kostnader, ex driftkostnader per år? Fast belopp under x antal år eller kan det komma att höjas?
Det blir eventuellt en mindre driftkostnad, ca 40 kr per månad, men detta är ej beslutat.  [_/su_spoiler]
Det står i stadgarna att max kapitalinsats är 10 000 kr men ni pratar om 5 000:-. Hur kan det komma sig?
De offerter som har kommit in tyder på att 5 000 kr räcker. Det kan dock tillstöta kostnader under projektets gång varför denna summa inte är garanterad. [_/su_spoiler]
Vad kostar det att ansluta sig?
Den erforderliga kapitalinsatsen i föreningen är preliminärt 5 000 kr. [_/su_spoiler]
Kommer fiberanslutningen att öka fastighetsvärdet?
Fastigheter med fiber är absolut mer lättsålda än de utan. Man brukar säga att fiber öker värdet på en fastighet med ca 50 000 kr. [_/su_spoiler]
Övriga frågor
Får Havdhem Fiber EF något bidrag från staten, länsstyrelsen, kommunen?
Ja, föreningen får 2 000 kr per bebyggd fastighet från Länsstyrelsen. Detta bidrag erhålls även för fastigheter som väljer att avstå från anslutning.[_/su_spoiler]
Finns det några tillkommande kostnader, ex driftkostnader per år? Fast belopp under x antal år eller kan det komma att höjas?
Det blir eventuellt en mindre driftkostnad, ca 40 kr per månad, men detta är ej beslutat.  [_/su_spoiler]
Hur ser tidsplanen ut, kommer alla att få tillgång till fiber våren 2015 eller sker det etappvis?
Fiberinstallatören har indikerat att dom vill ansluta alla fastigheter samtidigt. Förhoppningsvis sker detta under juni månad, men det finns givetvis en risk att det drar ut över semesterperioden.[_/su_spoiler]
Har det tagits referenser på hur entreperörerna har utfört tidigare arbete?
Ja, det har gjorts förfrågningar. [_/su_spoiler]
Vad är fördelarna med fiberbredband?
Framförallt den höga kapaciteten och driftsäkerheten. [_/su_spoiler]
Vilka är nackdelarna med fiberbredband?
Man blir bunden till en viss nätägare, men i vårt fall är Skanova prisreglerat av Post och Telestyrelsen så risken för stora prisökningar är så gott som obefintlig. [_/su_spoiler]
Vilka är alternativen?
Alternativen är idag ADSL med en högsta hastighet på 30 Mbit/s och mobilt bredband med dess kraftiga begränsningar av såväl hastighet som datamängder. [_/su_spoiler]
Borde inte Staten till att jag får bredband?
Regeringen har belutat att utbyggaden av bredband skall skötas helt av privata aktörer. Varken Telia eller något annat företag är skyldigt att bygga fibernät. [_/su_spoiler]
När försvinner det fasta telefonnätet?
Kopparnätet rivs först på landsbygden och först senare i samhällena. Dock kommer Telia/Skanova inte att göra några investeringar i snabbare ADSL i Havdhem.[_/su_spoiler]
Kan jag ansluta mig senare?
Troligen, men det kommer i så fall kosta uppskattningsvis 20-30 000 kr. [_/su_spoiler]
Jag har ett fritidshus, kan jag ha delårsabonnemang?
Ja, besök oppenfiber.se för att se tjänsteutbudet. [_/su_spoiler]
Vad är en tjänsteleverantör?
Tjänsteleverantören tillhandahåller internet, telefon och TV [_/su_spoiler]
Spelar det någon roll att vårt grannområde inte ligger i samma fas som vi?
Nej, det gör det inte. [_/su_spoiler]
Vem bestämmer om nätet?
Det gör föreningen [_/su_spoiler]
Vad händer med nätet sedan?
Nätet kommer sannolikt att säljas till Skanova efter sju år.[_/su_spoiler]
Vad är en kommunikationsoperatör?
I vårt fall Telia, som sköter kommunikationen med internet. [_/su_spoiler]

 

Ställ en fråga!

Om du har en fråga som inte finns med under någon av rubrikerna ovan så fyller du i frågeformuläret nedan så kommer vi att lägga upp din fråga med svar här på sidan så fort vi kan.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Din fråga

Är du människa eller maskin?