Dokument

Avtalspaket, medlemsansökan, stadgar, info vid försäljning av fastighet

Info om försäljning av fastighet ansluten till fiberanläggning inom HFEF

Avtalspaket Komplett

Medlemsansökan-HFEF

Stadgar för Havdhem Fiber Ekonomisk Förening

 

Blankett för planering av fiberdragning på tomtmark och fastighetsinstallation

Förprojekteringsunderlag
EXEMPEL Förprojekteringsunderlag

 

Säkerhetsinstruktioner

Generell säkerhetsinstruktion

Regler för verksamhet på arbetsplatsen

Arbetsmiljöplan

 

Kompetensbevis

Samtliga som vistas inom vägområdet skall minst ha genomgått Trafikverkets interaktiva utbildning Arbete på väg – grund  Länk till utbildningen

 

Information till Fastighetsägare

Informationsskrift innehållande:

  • Tidplan för schakt, fiberblåsning och fastighetsinstallation
  • Säkerhet
  • Käppning på tomtmark
  • Grävning på egen tomt
  • Fastighetsinstallation
  • mm, mm.

Information till Fastighetsägare och Medlemmar i Havdhem Fiber 2015FEB16

 

Käpping på tomtmark

Exempel på markering av befintliga ledningar som kommer att korsas av fiberschakten. Markera alla korsande ledningar med rödfärgade käppar. Se även dokumentet ovan.

Käppning Havdhem Fiber Tomtmark

 

Erbjudande från Data Networks

Håltagning samt montering av kabelskydd ”OFFERT installation Havdhem City