Obs! En liten påminnelse för dig som sålt eller tänker sälja din fastighet

Vad händer med min kapitalinsats & medlemskap i HFEF om jag säljer min fastighet?

-Jag ska sälja min fastighet, hur överlåter jag med mitt medlemskap till den nye ägaren?

Medlemskap i föreningen följer ägaren, inte fastigheten. Detta betyder att säljaren måste gå ur föreningen och köparen måste bli medlem för att få tillgång till nätet.

Vad som händer med kapitalinsatsen (även benämnd medlemsinsats) i samband med en försäljning av en fastighet som är ansluten till föreningens fibernät styrs dels av föreningslagen dels av föreningens stadgar. Enligt lag måste alltså föreningen betala tillbaka kapitalinsatsen till den avgående medlemmen (säljaren) , vilket betyder att den nye medlemmen (köparen) måste betala in motsvarande belopp.

Regleringen av kapitalinsatsen kan dock göras på två olika sätt. Dels en formell väg (alt. 1) där bokslut och årsstämma är styrande dels en enklare och snabbare väg (Alt. 2) där säljare och köpare reglerar kapitalinsatsen men där båda alternativen följer de lagar och stadgar som föreningen måste förhålla sig till.

För detta ändamål har vi tagit fram ett informationsblad ”Överlåtelse av kapitalinsats HFEF” som innehåller detaljerad information om de två olika alternativen samt de dokument som Du/Ni behöver inklusive föreningens stadgar.