Yes, kalkylen höll!

Hej, alla fibermedlemmar i Havdhem Fiber Ekonomisk Förening! Här kommer ett inlägg som jag längtat efter att skriva :-).

Det sökta bidraget från Region Gotland är nu utbetalt  och vi har också fått betalt av Skanova. Detta innebär att vår kalkyl, som baserats på en kapitalinsats på 5000 SEK/medlem, håller.

Som meddelats tidigare så har alltså vårt nät blivit godkänt av Skanova och vi har kunnat debitera dem för den hyra de skall betala för de kommande 7 åren. Den processen har tagit en stund men är nu klar och pengarna har betalats in till förenings konto.

Vi har tack vare dessa två inbetalningar  till föreningskontot kunnat lösa det banklån föreningen haft under byggtiden. Resultatet är att vårt föreningskonto nu visar svarta siffror :-). 

Personligen,  som styrelseordförande och formellt ansvarig för många delar i projektet, så har en väldigt stor och tung sten släppt från min ryggsäck när det nu visar sig att nätet uppfyller alla tänkbara kvalitetskrav, är godkänt och betalt samt att siffrorna visar plus. Puiii!

Men det har inte skett utan hårt arbete. Dels med hjälp av vår inhyrda projektledare Benkt Linnander som med skärpa, professionalitet och kunnande hjälpt styrelsen att skriva avtal, söka tillstånd, styrt entreprenörerna med järnhand mm dels för det gedigna arbete som hela styrelsen och de områdesansvariga gjort. Men också ni fastighetsägare som visat förståelse för de besvär som ibland uppkommit och det engagemang i projektet ni alla visat.

Det är nu nästan på dagen två års arbetet som är klart då vi hade det första stormötet i mars 2014 på initiativ av Torgny Pettersson och Thomas Hägring. Det initiativet skall de ha ett stort TACK för.

Så en sak är iaf säker och det är att vi tillsammans har byggt ett fibernät i världsklass till en väldigt låg kostnad och det skall vi ALLA i Havdhem vara väääldigt stolta över.

Så vad händer nu?

Först och främst så kommer det att rulla på i föreningen med styrelsemöten, bokslut, årsmöte, årsavgifter mm dvs traditionellt föreningsarbete. Men vi måste ju, som jag tjatat om i tidigare inlägg :-), ha någon sorts formell invigning av nätet också. Detta skulle kunna gå av stapeln någon gång på försommaren. Det har visserligen gått ett tag sedan vi faktiskt började använda nätet men bättre sent än aldrig. Återkommer med mer info i frågan.

//Björ, ordf. i HFEF