Montering av Kabelskydd

Hej!

Projektet börjar gå mot sitt slut och vårt nät kommer att besiktigas av Skanova om ett par veckor.

Varken kanalisationen (slangen) eller fiberkablarna är beständiga mot solljus, så för att nätet skall bli godkänt är det mycket viktigt att alla kabelskydd på utsidan av byggnaderna är monterade.

En godkänd besiktning är en förutsättning för att vi skall kunna hålla den kostnadsnivå som vi gått ut med.

  • Har du plåtskyddet på plats på din fastighet hör av dig till din områdesansvarige så att han då kan notera detta.
  • Samma gäller om du inte har plåtskyddet på plats dvs meddela din områdesansvarige men se också till att plåtskyddet monteras asap.

För att detta inte skall hamna mellan stolarna så kommer även de områdesansvariga att gå runt alternativt kontakta dig för att kontrollera status.

Som tidigare meddelats så är ju nätet färdigbyggt så när som på en installation i en fastighet och vi i styrelsen tycker att det gått väldigt bra hittills. Detta då främst tack vare Benkt Linnander som dragit det stora lasset och detaljstyrt projektet men också för arbetet de områdesansvariga gjort. Ja, lite fel har det väl blivit och då syftar jag främst på den sista delen dvs installationsfasen som hackat till lite grann beroende på en rad olika anledningar och som gjort att tidplanen fått ändras lite.

Men vi vet ju inte vad ni där ute i stugorna tycker. Så när du har/får kontakt med din områdesansvarige så passa gärna på att ge lite feedback.

Ps. Din områdesansvarige hittar du här. Ds

/björ