VIKTIG INFO!!! Uppsamlingsheat för inkopplingar v28

Hej!

Så är det dags för ett uppsamlingsheat för inkopplingar i fastigheterna. Huvuddelen av alla fastigheter är nu inkopplade dvs ett 90-tal med det återstår ett trettiotal som nu skall kopplas in enligt nedanstående tidplan.

Skälen till den fördröjning som uppstått är av olika slag med alltifrån avsaknad av borrade hål i vägg, hål på fel ställe, ingen hemma på avtalad tid, uppkomna tekniska problem, speciallösningar och missar i kommunikation/planering etc. Dvs saker som kan uppstå i situationer med många inblandade parter där kommunikation är central.

Men som sagt nu kör vi uppsamlingsheatet och Data Networks har följande plan för kommande vecka dvs 6 juli-10 juli (v28):

Måndag 6/7

MECA
Gotlands Vård
Br. Pettersson

Tisdag 7/7

Gotlands Vård

Onsdag 8/7

Lilla Almungs 116
Leråkersvägen 2
Prästgårdsvägen 59
Hablingbovägen 3
Ekevägen 4
Stora vägen 36
Prästgårdsvägen 37
Stora vägen 18

Torsdag 9/7

Prästhagsvägen 7
Prästhagsvägen 9
Lingvide 151
Lingvide 153
Lingvide 311
Lingvide 166
Lingvide 164
Lingvide 157

Fredag 10/7

Lingvide 160
Lingvide 159
Hansavägen 15
Lingvide 168
Snevide 152
Stora vägen 34

För att denna plan skall kunna hållas så är det viktigt att vi dvs vi fastighetsägare nu ser till att vi gör det vi skall dvs att hål är borrat och finns på rätt plats samt att vi ger tillgång till fastigheten enligt ovanstående tidplan.

/björ

Ps. Finns du inte med i adresslistan ovan och inte är inkopplad ännu eller har andra funderingar så ringer du mig på 073-7269200. Ds