Information om installation samt erbjudande från Data Networks

Hej!

Eltels underentreprenör Data Networks som just nu utför svetsningen av vår nät, kommer även att göra installationerna i hemmen. Standardinstallationen av fiberuttag och mediekonverter är kostnadsfri.

schematisk bild standardinstallation_1_1_1_1Standardinstallation förutsätter följande:

  • att hål finns i yttervägg (max 1,7 m över utvändig marknivå) när Data Networks kommer för att installera fiberuttag samt mediekonverter.
  • att tidigare anvisad plats för fiberuttaget är placerat max 5 m från hålet i yttervägg
  • att ett elluttag finns max 1 m från tidigare anvisad plats för mediekonvertern

Alla andra placeringar av hål, fiberuttag samt mediekonverter är inte standard dvs kommer att debiteras extra av Data Networks eller av föreningen.

När sedan Data Networks installerat fiberuttag samt mediakoverter och din fiberuppkoppling är i drift återstår det att montera plåtskyddet för fibertråden på utsida vägg. Föreningen har köpt plåtskydd (max 1,7 m) samt klammer för fastsättning och det åligger fastighetsägaren att montera dessa på yttervägg.

Data Networks har därför tagit fram ett erbjudande som gäller håltagning och/eller montering av plåt skyddet. OBS! Dessa arbeten ingår inte i Föreningens åtagande utan beställs direkt från Data Networks av fastighetsägaren. Det går givetvis även bra att anlita någon annan firma för denna typ av arbeten.


Håltagning samt montering av plåtskydd 750:- inkl moms:

  • Håltagning fasad för indragning av fiber (gäller hål upp till 0,8 meter djup och max 16mm diameter) i normalt förekommande fasadtyper (ex trä, tegel, hålsten samt betong)
  • Montering av 10mm VP-rör i hålet för att skydda fiberkabel
  • Montering av ett 34mm kabelskydd på fasad för att skydda duct upp tilll 1,7 meter över mark

Håltagning 450:- inkl moms:

  • Håltagning fasad för indragning av fiber (gäller hål upp till 0,8 meter djup och max 16mm diameter) i normalt förekommande fasadtyper (ex trä, tegel, hålsten samt betong)
  • Montering av 10mm VP-rör i hålet för att skydda fiberkabel

Montering av plåtskydd 450:- inkl moms:

  • Montering av ett 34mm kabelskydd på fasad för att skydda duct upp tilll 1,7 meter över mark

Med reservation för fasadtyp där håltagning ej är möjlig (järnkonstruktioner, glasväggar och annat märkligt) samt kabelskydd som ska monteras mer än 1,7 meter över mark. Priset inkluderar
också material enligt ovan förutom kabelskydd och klammer som föreningen själva står för.

Ladda ner erbjudande från Data Networks ”OFFERT installation Havdhem City”


//björ