Viktigt om Fiberblåsningen!

Hej!

Blåsningen av stamnätet har gått mycket snabbt, och redan i morgon, onsdag, börjar vi blåsa fiber in till fastigheterna.

Vi börjar längst i norr, dvs i Område 1, och går söderut. Eltel Networks räknar med att avverka ca 2 områden per dag, så i mitten av nästa vecka är troligen allt klart om vi inte stöter på några problem.

 

Två Viktiga Saker!

1. Markera var hålet kommer att borras på ytterväggen, detta underlättar kapningen av slangen.

2. Är slangen av någon anledning indragen i byggnaden, så MÅSTE vi kunna komma in, annars går det inte att blåsa. Ring mej på 073-0814144 om så är fallet för att undvika stora kostnader och fördröjningar i projektet.

Tack!

//Benkt