Provblåsning mm

Hej!

Torsdag och fredag denna vecka kommer Väg & Byggnadsgrus AB att provblåsa kanalisationen till alla fastigheter med tryckluft och kontrollera numreringen av slangarna. Detta kräver inte att det finns hål upptagna i väggarna utan görs helt utanför byggnaderna.

Redan på måndag nästa vecka (13/4) kommer sedan Eltel Networks AB att påbörja blåsningen av stamnätet för att förbinda alla skåp med telestationen. Detta arbete beräknas ta ca två dagar.

Fiberblåsning till utsidan av alla byggnader kommer att påbörjas som planerat den 20/4.

Det krävs ingen håltagning i ytterväggarna för detta moment, däremot är det viktigt att vi redan nu vet hur långt fiberkabeln skall kunna nå inne i byggnaden. Meddela era Områdesansvariga om det blivit några ändringar sedan förprojekteringen gjordes.

Parallellt med ovanstående aktiviteter kommer vi att mäta in nätet med GPS. Inmätningen sker med hjälp av en fyrhjuling som kommer att köra längs alla schaktsträckor, dvs även genom trädgårdarna.

//Benkt