Planering April-Juni

Hej!

Schakten beräknas bli helt klar i veckan efter Påsk, och det är dags att blicka framåt mot de nästkommande stegen i projektet:

  • Vecka 15-16 (7-16 april): Provblåsning och GPS-inmätning av kanalisationen.
  • Vecka 17 (prel 21 april): Information från Telia, Data Networks, mfl om Öppen Fiber, tjänster och utrustning
  • Vecka 17-21 (20 april – 22 maj): Fiberblåsning och Svetsning, dock ej i hemmen
  • Vecka 22 (22-29 maj): De centrala switcharna installeras i telestationen
  • Vecka 23-25 (1-18 juni): Installation i hemmen, nätet kan användas direkt!

Vi hoppas alltså bli klara innan Midsommar, men det hänger givetvis på tillgång till utrustning och personal.

För att installationen i fastigheterna skall fungera så MÅSTE teknikerna från Data Networks kunna komma in i byggnaderna på utsatt tid. Planera redan nu så att vänner/grannar har nycklar om ni inte befinner er i Havdhem i början av juni.

//Benkt