Matjord

Hej!

I de fall där det blivit djupare spår efter maskinerna i gräsmattorna tillhandahåller föreningen mindre mängder matjord för reparation. Kontakta era områdesanvariga för mer information.

//Benkt