Aktiviteter v.16

Hej i Vårsolen!

Provblåsningen är avslutad med gott resultat och under vecka 16 börjar vi blåsa skarpt med fiberkabel.

Först ut är stamnätet, dvs kablar med 96 eller 144 fibrer som förbinder alla skåp. Vecka 17 börjar vi sedan blåsa in tunna kablar med vanligen två fibrer (en i reserv) till fastigheterna. Efter detta svetsas kabelskarvarna i skåpen.

Notera att vi fortfarande håller oss utanför alla byggnader, det är ingen brådska med håltagning för kabeln. Slangen skall INTE dras genom väggen, utan kapas en kort bit från hålet. Detta är något som installatörerna gör i ett senare skede. Kapa inte slangen själv, det krävs specialverktyg.

Vi måste redan nu vid blåsningen veta hur lång kabel som behövs inne i huset för att nå fram till fiberuttaget. Dessa uppgifter har redan de flesta redan lämnat på förprojekteringsunderlagen som de områdesansvariga sammanställde i februari, men har det blivit några ändringar så måste vi få veta detta snarast.

Skriv gärna på slangen utanför huset hur mycket kabel som behövs inne i huset. Mät noga!

GPS-inmätningen fortsätter under veckan. Den gula 5-tons grävaren blir kvar ett par dagar för att lägga kanalisation ner till Ridhuset, i övrigt är all schakt klar!

//Benkt