Tidplan för fiberblåsning mm

Hej!

Schakten börjar gå mot sitt slut och vi planerar för de nästkommande stegen i nätbygget:

  • Efter Påskhelgen: Provblåsning och GPS-inmätning av kanalisationen. Väg & Byggnadsgrus AB kommer att utföra detta arbete. All ingrävning på tomtmark måste vara klar för att vi ska kunna provblåsa. Var beredd på att det kan spruta kondensvatten ur slangarna vid blåsningen.
  • Måndagen den 20 april: Eltel Networks AB börjar blåsa in fiberkablar i kanalisationen. Observera att endast områden som är helt klara med ingrävningen på tomterna kommer att få fiber inblåst. Hjälp gärna era grannar om någon har svårigheter att hinna med.
  • Efter Pingst: Eltel Networks AB påbörjar svetsningen av fibrer i skåpen och switcharna installeras i telestationen. Så snart alla skåp är svetsade påbörjas installationerna i hemmen. Mer information kommer när vi närmar oss denna tidpunkt.
  • Information från Tjänsteleverantörerna: Vi planerar att bjuda in de företag som kommer att erbjuda tjänster via Öppen Fiber att presentera sina erbjudanden. Även Eltel kommer att finnas på plats för att besvara frågor om installationen i hemmen. Preliminärt blir detta under andra halvan av april.

//Benkt