Status inför vecka 13

Hej!

Varken regn eller solförmörkelse lägger hinder för Havdhem Fiber!

Inför vecka 13 ser läget ut så här:

  • Område 1: Vi har gjort mycket tidskrävande jobb vid noden och avancerat ca fyra fastigheter norrut, hack i häl på GEAB som gjort utsättning upp till Bussgaraget.
  • Område 2: Klart.
  • Område 3: Klart.
  • Område 4: I princip bara Bygdegården kvar.
  • Område 6: Vi börjar, troligen på måndag, vid Mejeriet
    och kör mot Stationen och Gummifabriken.
  • Område 7: Klart förutom någon ingrävning.
  • Område 8: Väntar på bergfräsen för de sista 50 metrarna.
  • Område 9: Vi har plöjt i vägrenen till GSS utan att träffa på berg. Nu återstår endast ca 100 m i åkermark. Stort tack till Stefan för tålamod när vi klippte telekabeln!

Varningsband

Några fastigheter, främst i område 4, har inte fått varningsband avlämnat vid tomtgränsen. Vi kommer att organisera utlämning av band under kommande vecka. Kontakta den områdesansvarige eller mej direkt!

//Benkt