Nermontering av staket mm

För att schaktarbetet skall löpa smidigt är det viktigt att alla hinder tas bort på tomterna.

  • Flytta lösa föremål, fordon, båtar, jordhögar, etc som kan vara i vägen för maskinerna
  • Kapa grenar som hänger ned, maskinerna behöver som regel 2 m bredd och 2,2 m höjd för att kunna passera
  • Montera ner eller öppna staket där detta är möjligt

Glöm inte att markera ALLA ledningar längs schaktsträckan, plogen går 1 meter djupt!