Avstängningar väg 142

Hej!

Idag, den 31 mars, blir det mycket arbete i vägområdet längs väg 142 i höjd med Bussgaraget/Lifsungs.

Vi kommer att sätta ner hastigheten till 40 km/h och omväxlande stänga av norr- och södergående körfält.

Det blir stora maskiner och en hel del personal från både Väg & Byggnadsgrus och Eltel Networks i arbete, så var försiktiga när ni passerar arbetsområdet.

Tack!
//Benkt