Aktiviteter v.14

Hej!

Under helgen har vi gått igenom hela området och det ser väldigt bra ut, nästa alla är klara med grävningen i trädgårdarna. Kom ihåg att alla tomter måste vara klara så att vi kan provblåsa efter Påsk!

Uppstädning och återställning av markytor pågår, hör av er direkt till mej på 073-08 14 144 om det ligger skräp någonstans eller om ni har andra synpunkter. Sten, asfalt och grenar kommer att samlas upp när schakten är klar.

Vi har nu en kort vecka framför oss, och kör med en något reducerad maskinpark eftersom arbetet börjar bli färdigt.

Påskveckan börjar så här:

  • Område 1: Vi jobbar vidare på östra sidan i höjd med Lifsungs. Det blir tidvisa, växelvisa, avstängingar av ett körfält på väg 142 medan vi arbetar i vägområdet på olika ställen ner mot Väggaraget.
  • Område 6: Arbetet runt Svanvätsvägen fortsätter. Ovanför Kvarnen har vi ca 200 m berg som måste fräsas.
  • Område 8: 50 meter berg väntar på fräsen, eller möjligen spettning.
  • Område 2,3,4,7 och 9: Klara

//Benkt