Aktiviteter v.12 – Uppdatering 2

Hej!

Kanalisationen för stamnätet är nu klar i och med att BLT AB blåst i dryga 3 km kanalisation i Skanovas befintliga rör.

Stamnätet byggs upp med fyra kablar om 96 fibrer vardera, så det kommer att finnas gott om kapacitet för Havdhem att expandera i framtiden!

Schakten fortskrider snabbt, och idag den 18 mars arbetar vi på tre fronter:
– Område 2: Ca halva området är klart och det återstår 1-2 dagars arbete
– Område 4: Maskinerna står mellan Sporthallen och Tvätten och går mot Bygdegården
– Område 8: Blir klart under dagen, sedan blir det troligen område 6

GEAB kommer och gör kompletterande utsättningar i område 2 och 6, för att sedan fortsätta med område 1.
//Benkt