Aktiviteter v. 10 – Uppdatering

Hej!
V&BG är på plats i Havdhem med en stor maskin och ytterligare maskiner kommer under tisdagen 3 mars.

Som planerat blir det schakt med den stora maskinen i område 9.

De små maskinerna kommer troligen att arbeta i område 3 och 8. Vi har lite administrativa saker som gör att område 7 får vänta något.

GEAB har gjort utsättning av el- och telekablar i område 9,8,7,3 och fortsätter med område 4 följt av område 2.