Aktiviteter v. 10 Uppdatering 3

Hej!

Arbetet fortsätter i god takt i omr 9. Vi har en del berg ner mot GSS som vi ska försöka undvika med en delvis ny sträckning av kabeln.

I område 8 arbetar en liten maskin i trädgårdarna. Även här har vi lite berg på ca 40 cm djup på vissa ställen så området blir inte helt klart innan bergfräsen kan komma.

Område 3 och 7 startar troligen först på tisdag, vi väntar på att ytterligare två maskiner skall bli tillgängliga.

 

Alla som vill beställa grävning av Väg och Byggnadsgrus AB bör höra av sig till mej eller de områdesansvariga snarast!