Aktiviteter v. 10 Uppdatering 2

Hej!

Schakt pågår nu i område 8 och 9.

På fredag kommer ytterligare två små maskiner och då fortsätter vi troligen med område 3 och 7 som nu är klara för schakt.

Planeringen är lite flytande beroende på tillgången på personal och maskiner, så arbeten kan börja både tidigare och senare.