Viktigt om Kabelvisning El – Tele

GEAB påbörjar kabelvisningen av el- och teleledningar denna vecka (v 9).

Observera att det måste vara käppat från tomtgränsen och ända fram till huset, kabelvisningen görs endast inom två meter från käppad fiberdragning.

GEAB visar elledningar fram till elmätaren, och telefonledningar fram till huset. Privata ledningar markeras inte.