Utsättning av El- och Teleledningar

Utsättningen (markering) av korsande el- och teleledningar kommer att påbörjas på tisdag den 24/2.

GEAB kommer att utföra hela arbetet, dvs även markering av teleledningarna.

Följande gäller:

  1. Elledningar markeras fram till elmätaren. Står denna i tomtgränsen är resten av ledningen fastighetsägarens ansvar.
  2. Telefonledningar markeras fram till den punkt där de går in i huset (första jacket).
  3. Ledningar markeras ENDAST inom två meter från vår käppning. Käppar får därför INTE flyttas och ledningsdragningar får INTE ändras efter GEABs utsättning.
  4. GEAB markerar INTE privata el- eller teleledningar på tomten, dessa är fastighetsägarens ansvar.