Schaktstart i Omr 9 och 7 – Preliminär Info

Det milda vädret ser ut att hålla i sig, och vi planerar att börja schaktarbetet med en stor maskin på landsbygden längst i söder (Omr. 9) den 2 mars. Det blir även schakt i område 7 där preliminärt två mindre maskiner kommer att arbeta.

Turordningen därefter beror på en mängd faktorer och information kommer att lämnas löpande här på hemsidan.

Information för fastighetsägare om grävning på egen tomt med mera finns här!