Säkerhet och Arbetsmiljöplan

Vi närmar oss grävstarten den 2 mars med stormsteg och arbetar med att ta fram säkerhetsinstruktioner och arbetsmiljöplanen vilka beräknas vara klara ca den 16 februari.

Myndigheternas krav innebär bland annat att alla som utför arbete utanför den egna fastigheten eller i vägområden måste omfattas av Arbetmiljöplanen, ha nödvändig utbildning samt skyddsutrustning.

Preliminärt innebär detta bland annat:

  • Endast de områdesansvariga får efter utbildning vistas i vägområden
  • Föreningens medlemmar får inte utföra röjning med motorsåg eller liknande utanför egen fastighet
  • Endast utbildad personal får vistas i maskinernas arbetsområden

Ytterligare instruktioner, anvisningar och säkerhetsrelaterade dokument kommer att publiceras på hemsidan innan arbetet påbörjas.