Käppning Pågår!

Våra frivilliga Områdesansvariga gör en stor insats genom att vara ute i kylan och regnet för att sätta käppar för ledningsdragningen. De flesta områden kommer att vara klara denna helg. Område 1 käppas dock inte klart förrän ca v 10 och område 6 först ca vecka 11.

Kom ihåg att fastighetsägare måste markera alla korsande ledningar som inte sätts ut av GEAB. Se särskilda instruktioner som finns här.