Information till Fastighetsägare

På sidan Dokumentation finns en informationsskrift för fastighetsägare tillgänglig för nedladdning.

Innehåll:

  • Tidplan för schakt, fiberblåsning och fastighetsinstallation
  • Säkerhet
  • Käppning på tomtmark
  • Grävning på egen tomt
  • Fastighetsinstallation
  • mm, mm.

Observera att vi börjar gräva den 2 mars, så det är viktigt att alla snarast tar del informationen.