Grävning på egen tomt senast den 15 april

Eltel har meddelat att dom vill börja blåsa fiber redan den 16 april, vilket betyder att all nedgrävning av kanalisation på egna tomter måste vara klar senast den 15/4.

Inget område påbörjas innan samtliga fastigheter i området är klara med ingrävningen, så sikta på att vara färdiga i god tid!