En Bild säger mer än 154 Fastighetsbeteckningar

Inför grävstarten den 2 mars kan vi presentera lite preliminär statistik:

–  38  Tomter och bebyggda fastigheter blir förberedda för fiberanslutning
– 116 Bebyggda Fastigheter (87%!) kommer att anslutas med aktiv fiber
– 149 Aktiva anslutningar kommer att kopplas upp
– 180 Kanalisationer med en total längd av ca 40 km kommer att förläggas

När projektet är klart kommer endast tre fastigheter helt sakna möjligheter till fiberanslutning.

Anslutna Fastigheter 150205