Aktiviteter Vecka 10

Vecka 10 börjar det hända en massa saker i fiberprojektet

Måndag 2 mars
– Väg & Byggnadsgrus AB etablerar sig i Havdhem.
– GEAB gör utsättning i område 3 och 4.

Tisdag 3 mars
– V&BG börjar schakta i område 9. Det blir med stor sannolikhet även trädgårdsschakt i område 7 och 8.

Onsdag – Fredag
– V&BG fortsätter schakten i område 7-9. Vilka områden som sedan följer meddelas så snart som möjligt.

I samband med arbetena blir det en del buller och trafikstörningar vilka vi hoppas alla kan ha överseende med.

Till Sist, men Först och Främst! Tänk på säkerheten!
Det är förbjudet att vistas inom 20 meter från en arbetande maskin.
Se även upp för öppna diken och trafikavstängningar.

Ytterligare Säkerhetsinformation.