VA-Tillstånd Klart

Det första av de riktigt tunga tillstånden är nu klart i och med att vi fått godkänt att gräva i närheten av de kommunala vatten- och avloppsledningarna.