Samråd med Länsstyrelsen klart

Vi har efter samråd fått klartecken från Länsstyrelsen för den planerade kabeldragningen vad gäller kulturmiljö och naturvärden.