Områdeskartorna Uppdaterade

Det har gjorts en del justeringar i områdesindelningen för att denna ska stämma bättre med den planerade ledningsdragningen och spridningspunkternas (fiberskåpens) placering.

De nya kartorna finns under menyn Projektinformation>Områdesansvariga