Områdesansvariga

Nu närmar vi oss schaktfasen i fiberprojektet och det blir mer konkret och påtagligt. Det är nu dags att på allvar involvera de områdesansvariga i processen. Dessa är jätteviktiga då de är styrelsens förlängda arm och kommer att vara de Ni som fastighetsägare i första hand kommer att ha kontakt med.

Så för att ge de områdesansvariga mer information, förse dem med de ”verktyg” de behöver i form av instruktioner, dokument mm så kommer vi att ha ett möte med alla områdesansvariga kommande vecka. Då kommer också Eltel samt V&BG (schaktfirman) att närvara. Vi kommer att gå igenom vad som behöver göras, på vilket sätt och när.

Du som enskild fastighetsägare kommer därefter att bli kontaktad av ”din” områdesansvarige. Detta för att Ni därigenom skall kunna erhålla men också ge ifrån er information i frågor som rör er fastighet.

//Björ