Hej 2015, vad händer?

Hej!

Nu finns det lite info på sidan Projektstatus om vad som hänt de tre sista tre veckorna under 2014.

Det som kommer att hända nu under januari månad är att vi nu på allvar drar igång projektet och startar med ett uppstartsmöte med alla områdesansvariga tillsammans med V&BG och Eltel. Styrelsen kommer att kontakta alla områdesansvariga för närmare besked om tid och plats.

I januari kommer vi också att ha ett första byggmöte med alla inblandade parter i projektet. Byggmöten kommer fö att hållas kontinuerligt under hela byggtiden för att hålla koll på tider & resursåtgång/behov, kvalitetssäkring, samordning mm mm.

//Björ