Förprojekteringsunderlag

Under den närmsta två veckorna kommer de områdesansvariga arbeta med att ta fram förprojekteringsunderlag för samtliga fastigheter.

De fastighetsägare som inte bor i Havdhem kan själva fylla i underlaget och sända det till respektive områdesansvarig senast den 1 februari.

Blanketten och exempel på hur den fylls i finns under fliken Projektinformation>Dokument.