Fastställande av ledningsdragningen

Fram till den 1 februari kommer våra Områdesansvariga att arbeta med att fastställa den slutgiltiga ledningsdraging till, och på, alla fastigheter. Samtliga fastigheter kommer att besökas och ritningar upprättas över den exakta ledningsdragningen. Det är därför viktigt att alla fastighetsägare tänker igenom var fibern skall komma in i huset och var det eventuellt finns ledningar eller andra hinder på tomten.

All ledningsdragning kommer att frysas den 1 februari, och därefter görs ändringar endast i undantagsfall.

Om ni inte befinner er i Havdhem under de närmsta veckorna är det viktigt att  ni snarast kontaktar er områdesanvarige! Telefonnummer och epostadresser finns under rubriken Projektinformation.