Tillståndsprocessen i full gång

Kommande vecka ansöker vi om VA-Tillstånd och har samråd med Regionen om grävning i kommunal mark med mera. Länsstyrelsen jobbar med kultur- och miljöfrågorna och vi hoppas på klartecken i januari. Nätkartorna börjar bli klara hos Eltel och därefter kommer Väg & Byggnadsgrus att ansöka om erforderliga tillstånd hos Trafikverket.