Skanova kontrakterade som Nätoperatör

Föreningen har skrivit avtal med Skanova om hyra och drift av nätet. Genom att nätet hyrs ut till Skanova får föreningen inkomster som  finansierar en stor del av byggkostnaden.