Stort Intresse för Fiberanslutning

Intresset för fiber i Havdhem är rekordstort. Av dem som svarat har 89% ställt sig positiva till fiberanslutning. Totalt har redan över 100 fastighetsägare gått med i föreningen.