Schaktentreprenör Utsedd

Föreningen har skrivit kontrakt med Väg & Byggnadsgrus AB i Hemse för schakt och förläggning av fiberkanalisation.

Arbetet med detaljprojekteringen och tillstånd startar i december, och grävarbetena planeras sedan påbörjas i början av mars.