Projektstart!

I och med beslutet den 2 november att starta fiberprojektet så börjar nu detaljprojekteringen.

För att underlätta arbetet är vi tacksamma om alla anslutningsavtal (beställningar) kommer in så snart som möjligt, gärna i mitten av november. Ju tidigare vi har beställningarna desto lättare blir det att ta hänsyn till individuella önskemål om ledningsdragning mm.

Kontakta gärna era lokala områdesansvariga med eventuella frågor och synpunkter.