Fiber nu vanligaste formen av fast bredband

Antalet abonnemang via fiber har ökat kraftigt och är nu den vanligaste formen av fast bredband. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telemarknad första halvåret 2014.

 

Fortsatt hög efterfrågan på snabbt bredband

Bredbandsabonnemang med höga hastigheter fortsätter att öka. Den sista juni 2014 fanns det 1,1 miljoner abonnemang på 100Mbit/s eller mer nedströms (det vill säga hastigheten på det du laddar ner från internet) respektive 634 000 abonnemang på 100 Mbit/s eller mer uppströms (det vill säga det du laddar upp).