Ja till start av fiberbyggnation

Då kör vi!

På Havdhem Fiber Ekonomisk Förenings extra föreningsstämma som hölls igår den 2 nov beslutades att vi startar bygget av ”Fiber i Havdhem” enligt styrelsens förslag, den s.k. Skanova-modellen. Beslutet togs enhälligt.

Innan beslutet fattades informerades stämman om innehållet i förslaget avseende kostnader, intäkter och tidplan mm mm. Kapitaltillskottet från medlemmarna beräknas hamna mycket mycket långt under det maxbelopp som angivits i stadgarna.

Efter det formella mötet gick vi igenom innehållet i det ”avtalspaket” som krävs för att få fiber in i fastigheten. Det består av tre avtal som alla behöver skrivas under. Här hittar du det kompletta avtalspaketet”. Det kan även hämtas på Bröderna Pettersson i Havdhem.

Vi ser gärna att ni skriver på avtalen så fort du/ni bara kan!

Gör så här:

  • Hämta två ex. av ”avtalspaketet” på Bröderna Pettersson eller hämta hem det här och skriv ut.
  • Läs igenom , fyll i och skriv under.
  • Lämna in eller posta de båda underskrivna ”avtalspaketen” till Bröderna Pettersson i Havdhem.

Därefter kommer föreningen gm ordförande/kassör att skriva under och sända tillbaka ett (1) ”avtalspaket” till dig/er.

Fakturering av kapitaltillskottet kan bara göras om avtalen är påskrivna så ju tidigare avtalen kommer in desto tidigare kan vi fakturera.

Alla lördagar under november månad mellan 12.00 och 14.00 kommer styrelsen att finnas på plats i Havdhem Bygdegård för att vara behjälpliga samt svara på frågor mm mm.

Ha en trevlig början på november 🙂