Beställning av Fiberanslutning senast den 30 november!

Fiberprojektet i Havdhem i full gång!

För att garanterat komma med i fiberprojektet, behöver vi påskrivna beställningar och anslutningsavtal senast den 30/11.

Varför denna brådska?! Jo, eftersom nätet skall vara igång under sommaren 2015 med en beräknad kapitalinsats på 5000 kr, så har vi några faktorer vilka på ett avgörande sätt påverkar tidplanen och därmed även kostnaderna i projektet:

• Detaljprojekteringen av nätet, dvs vart ledningarna skall gå och därmed var de skall ligga i marken, måste enligt tidplanen starta den 1 dec. För detta arbete måste vi veta vilka fastigheter som skall anslutas så vi inte missar någon.
• Regionens tillståndsprocess tar lång tid och kan påbörjas först när detaljprojekteringen är klar.

Vi behöver därför påskrivna avtal senast den 30 november!

Avtalspaketen kan hämtas hos Bröderna Pettersson AB eller så hämtar du det HÄR. Två exemplar måste fyllas i och skrivas under. Lämna sedan in båda exemplaren till Bröderna Petterssons Järnhandel, eller sänd dem till föreningen med post. Vi skickar sedan tillbaka ett undertecknat exemplar till dig och behåller det andra.

Få hjälp med att fylla i avtalet i Havdhems Bygdegård.

Föreningen finns i Bygdegården varje lördag i november kl 12-14 för att hjälpa till med avtalsskrivning. Vi går tillsammans igenom avtalet och fyller sedan i det. Du lämnar båda exemplaren till oss och vi skickar sedan tillbaka ett undertecknat exemplar till dig och behåller det andra.